Tabere gratuite 2018

Publicat: Miercuri, 02 Mai 2018
 
           Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman, pentru anul 2018, conform metodologiei în vigoare, următoarele locuri pentru tinerii cu nevoi sociale și pentru tinerii cu dizabilități:
- 52 de locuri - tabere sociale, pe perioada vacanței de vară 2018;
-100 de locuri - tabere pentru persoane cu dizabilități, pe perioada vacanței de vară 2018.
 A. Pentru Tabere Sociale :
Beneficiarii taberelor sociale care se vor desfășura în vacanța de vară a anului 2018, vor fi în procent de 50%  elevi proveniți din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie și în procent de 50% elevi care beneficiază de o măsură de protecție specială, instituită conform Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În situația în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectați având la bază următoarele criterii: mediile generale din ultimul an școlar încheiat, performanțele sportive și performanțele artistice.
       Dosarele vor fi centralizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, care le vor transmite spre aprobare Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman.
Dosarele vor conține:
1.Cerere tip;
2.Documentele care atestă faptul că elevul provine din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie (hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului sau sentința judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecție specială);
3.Adeverința care atestă calitatea de elev în învățământul de stat și media la învățătură din ultimul an școlar. Pentru participarea la tabăra socială este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul "foarte bine".
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (școlile) își vor asuma întreaga responsabilitate cu privire la întocmirea dosarelor beneficiarilor, avizarea acestora și transmiterea lor către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman.
        Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman (strada Carpați, nr. 15, Alexandria), până la data de 30.05.2018, urmând a fi aprobate în limita locurilor disponibile.
B.  Pentru Tabere pentru Persoane cu Handicap:
Dosarele vor conține:
- cererea privind acordarea unui loc de tabără gratuit pentru persoana cu handicap (cererea poate fi depusă atât de parinte sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cât și de un reprezentant al unității de învățământ de care aparține);
- copie după documentul care atestă gradul de handicap;
-adeverința emisă de unitatea de învățământ care atestă încadrarea într-o formă de învățământ.
       Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman (strada Carpați, nr.15, Alexandria), până pe data de 30.05.2018, urmând a fi centralizate, verificate și aprobate în limita locurilor disponibile.
Metodologia completă de acordare a taberelor sociale și a celor pentru persoane cu handicap se găsește la adresa www.djst-tr.ro/index.php/tabere/legislatie.